Interactieve werkwijze

Value & Risk Management richt zich op de interactie tussen waardecreatie en risicomanagement. Daarbij wordt een praktische werkwijze gehanteerd welke gebaseerd is op het principe 'Follow the Money'. Businessprocessen worden in samenhang met een adequaat risicomanagement geanalyseerd en verbeterd, ondermeer ook bij M & A trajecten. Deze interactie vindt over meerdere dimensies plaats:
  • tussen risicocategorieën en de waardedrivers;
  • “kop-staart” tussen de met elkaar samenhangende bedrijfsprocessen (strategie/productaanpassingen, operationele uitvoerings- en reporting-processen);
  • HRM & interne communicatie: de kwaliteit en de effectiviteit van de interactie tussen de top van de organisatie en de specialisten

Value & Risk Chart

Door zich op de interacties te focussen kan de organisatie zich op effectieve, kosten-efficiente wijze concentreren op de samenhang tussen rendement en risico’s. Dit leidt tot een duurzame waarde-ontwikkeling. Value & Risk Management wil graag assisteren bij het vormgeven hiervan.

 

Kwaliteit interactie
Het gaat niet zozeer om het aantal medewerkers per businessproces of risicomanagement-categorie, maar om de kwaliteit van de interactie, inclusief de betrokkenheid van het topmanagement van de organisatie. Door een hoge kwaliteit van de interactie kan veel efficiëntie en effectiviteit behaald worden, en in termen van kosten een grote winst.