Visie van Value & Risk Management

 

Samenhang waardecreatie en risicomanagement
Value & Risk Management opereert vanuit de visie dat waardecreatie en risicomanagement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom is het belangrijk dat deze samenhang effectief gemanaged wordt. Het voeren van een aantrekkelijke businesspropositie is een conditio sine qua non. Een adequaat risicomanagement i.c.m. kapitaalbeleid is randvoorwaardelijk voor het creëren van een duurzaam rendement voor zowel de aanbieders als hun klanten. Compliance is een conditie sine qua non.
Het denken en doen van Value & Risk Management is ervan doordrongen om vanuit deze visie opdrachtgevers excellente service te kunnen bieden. Wij acteren daarbij vanuit een diepgaande kennis van verzekerings- en pensioenproducten.

Black Swans

Duurzame rendementsontwikkeling
Bij waardecreatie gaat het ten eerste om het ontwikkelen van aantrekkelijke producten en een daarmee verbonden dienstverlening. En ten tweede dat deze diensten zodanig worden gepriced en uitgevoerd dat een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald door zowel de aanbieders en hun klanten c.q. leden.
Een adequaat risicomanagement leidt tot het beheersen en combineren van risico’s met als doel de rendementsontwikkeling duurzaam te doen zijn; met andere woorden, dat deze op langere termijn gecontinueerd kan blijven worden.

 

Continuïteit
Continuïteit staat voorop en daarom is het van belang de risico’s te managen, om vervolgens binnen de risicogrenzen en kapitaal & dividendbeleid het rendement te optimaliseren. Waardecreatie en risicomanagement zijn daarmee geen tegengestelde maar juist elkaar versterkende activiteiten.