Gepubliceerd in het Financieel Dagblad van vrijdag 11 oktober 2013.

 

Verlaag die kosten voor beleggen

Onderzoek van Lane, Clark & Peacock laat zie dat bij pensioenfondsen de belegginskosten een veelvoud vormen van de uitvoeringskosten (FD 1 oktober). Van de totale kosten van € 6,4 mrd in 2013 bedragen de uitvoeringskosten € 1 mrd en de beleggingskosten € 5,4 mrd, bestaande uit € 4,5 mrd vermogensbeheerkosten en € 0,9 mrd transactiekosten. Het onderzoek meldt dat de uitvoeringskosten, uitgesmeerd over de deelnemers, gemiddeld € 125 per deelnemer bedragen. Voor de grootste fondsen (ABP en PFZW) is dit gemiddeld € 84 en voor de rest € 155.
De schaalvoordelen voor wat betreft uitvoeringskosten zijn derhalve beperkt in relatie tot de absolute hoogte van de beleggingskosten. Uitgedrukt ten opzichte van het pensioenvermogen is het verschil tussen zojuist genoemde getallen namelijk circa 0,07%.

 

Aannemende dat de cijfers van het onderzoek correct zijn, bedragen de beleggingskosten uitgedrukt in kosten per deelnemer maar liefst gemiddeld € 675. Het is uiteraard in het belang van de pensioendeelnemers dat van het rendement zo veel mogelijk voor de pensioenopbouw overblijft.
Voor de pensioenfondsen ligt er een grote uitdaging de beleggingskosten omlaag te brengen. Dit heeft substantiële gevolgen. Indien de beleggingskosten grofweg gehalveerd worden, dus met circa structureel 0,30% verlaagd worden, dan komt het er op neer dat men voor dezelfde pensioenpremie ongeveer één jaar eerder met pensioen kan gaan.

Dick Stoop is directeur-eigenaar van Value & Risk Management

Download HIER het originele bericht