Gepubliceerd in het Financieel Dagblad van 27 januari 2016.

Pensioenstelsel

De Pensioenfederatie acht het huidige stelsel niet langer houdbaar en wil alle opgebouwde pensioenaanspraken omzetten naar een individuele beleggingspot per deelnemer (FD 20 januari). De Pensioenfederatie meent dat daarmee de discussie over de rekenrente passé is. Dat zal niet het geval zijn. Het maakt namelijk nogal wat uit volgens welke rekenrente het totale aanwezige pensioenvermogen verdeeld wordt over de deelnemers. De rekenrente waarmee de dekkingsgraad bepaald wordt, bevat een kunstmatige component, de zogeheten Ultimate Forward Rate of UFR. Met name voor jongeren leidt dat ertoe dat de waarde van de aanspraken lager is dan bij een rekenrente welke gebaseerd is op de marktrente.

De precieze effecten zijn afhankelijk van de verdeling van de aanspraken over de verschillende leeftijdscategorieën binnen een pensioenfonds. Maar aangezien de meeste pensioenfondsen vergrijsd zijn, zal het effect vrij groot zijn. Indicatieve berekeningen tonen dat bij een verdeling van het pensioenvermogen op basis van marktrente de pensioenpot van jongeren 25 á 35 jaar meer dan 50% hoger is dan bij een rekenrente met UFR. Hierbij nog daargelaten het verschil tussen eerder betaalde doorsneepremies en de actuariële premie met betrekking tot de opgebouwde aanspraken van jongeren.

Kortom, de huidige situatie van financiering, opbouw en rekenrente doet een groot beroep op de solidariteit van jongeren. Het is daarom belangrijk dat bij een verdeling van het pensioenvermogen naar potjes per deelnemer, de keuze van de rekenrente zorgvuldig plaatsvindt en gebaseerd is op marktrente.

Dick Stoop, directeur-eigenaar van Value & Risk Management

Download HIER het originele bericht