Gepubliceerd in het Financieel Dagblad van woensdag 7 augustus 2013.

 

Crisis-voorheffing

De overheid probeert uit alle macht het overheidstekort onder de 3% te krijgen. Onder meer door de fiscale opbouwpercentages van pensioenen te verlagen. Vooral jongeren dreigen hierdoor een tekortschietend pensioen op te bouwen.

In Nederland is voor circa € 1.000 mrd gespaard voor pensioenen. Bij de meeste landen in Europa is dat naar verhouding veel minder het geval. In deze landen zal door de vergrijzing op termijn linksom of rechtsom grote druk op de overheidsfinanciën ontstaan. Op langere termijn heeft Nederland dus een voordeel. Dit langetermijnvoordeel zou voor een beperkt deel naar het heden gehaald kunnen worden door op de pensioenvermogens tijdelijk een crisis-voorheffing toe te passen. Deze voorheffing zou dan met de inkomstenbelasting verrekend op het moment dat het (bruto)pensioen uitgekeerd wordt, zodat netto het pensioen hetzelfde blijft.

Stel dat op het pensioenvermogen van € 1.000 mrd er na een aantal jaar totaal € 25 mrd aan voorheffing is ingehouden — 2,5% van het opgebouwde bruto pensioen. Op het bruto pensioen zal bij uitbetaling de verschuldigde inkomstenbelasting hiermee verminderd worden, bij gelijkblijvend netto pensioen.

Zo'n crisis-voorheffing biedt ruimte om de opbouw van pensioenen intact te houden, en kan soelaas bieden tot het moment dat structurele hervormingen welke bedoeld zijn om het tekort onder de 3% te brengen vruchten afwerpen. Maatregelen die direct de koopkracht raken, zoals het € 6 mrd-pakket, kunnen op deze manier afgezwakt worden.

Dick Stoop, directeur-eigenaar van Value&Risk Management.

Download HIER het originele bericht